Skip to main content

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu Alıcı tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca  Alıcı’nın bilgilendirilmesinden ibarettir. Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.   Taraflar

   1.1.Satıcı

Unvan

:Golfe İnşaat Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres

:17 Eylül Mah. Atatürk Cad. Corner Plaza Blok No: 149 İç Kapı No: 54 Bandırma/Balıkesir

Vergi Dairesi

:Bandırma Vergi Dairesi

Vergi Numarası

:3961444674

MERSIS Numarası

:0396144467400001

Telefon

:+90 212 890 38 37

İnternet Sitesi

:www.golfeatolye.com

E-posta

:[email protected]golfeatolye.com

2.   Konu

İşbu metnin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya www.golfeatolye.com uzantılı web sitesinin ve buna bağlı tüm uygulamalar (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve İnternet Sitesi’nde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Satıcı’nın ön bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

3.   Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

3.1. Alıcı, İnternet Sitesi’nde özellikleri, fiyatı ve görselleri olan ürünlerden isteğine uygun olanı seçmiş olup  Alıcı, satış işleminin tamamlanması ile ürünün teslimatına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

ÜRÜN

NİTELİKLERİ

BİRİM FİYAT (TL)

ADET

TOPLAM (TL)

ÖDEME ŞEKLİ

ÖDEME TOPLAMI (KDV ve KARGO BEDELİ DAHİL)

4.   Ödeme

4.1.Ürün(ler)’in İnternet Sitesi’nde belirtilen satış fiyatı Alıcı tarafından a) kredi kartı aracığıyla veya b) banka havalesi ya da EFT ile ödenecektir. Ödeme şekli Alıcı tarafından ödeme esnasında seçilecektir.

   a)   Kredi Kartı ile Ödeme

4.2.Alıcı, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde İnternet Sitesi’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir. Alıcı, ilgili sayfada uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

4.3.Alıcı’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi üzerine, Alıcı’nın bankasına iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi yer alacaktır.

4.4.Alıcı’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Alıcı bankasının inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İnternet Sitesi’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

4.5.Alıcı, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

4.6.Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

   b)   Banka Havalesi veya EFT ile Ödeme

4.7.Ödemenin banka havalesi ya da EFT yoluyla gerçekleştirildiği siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığı tarihtir.

4.8.Alıcı, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 (bir) hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bilhassa havale ödeme türünde 1 (bir) hafta içerisinde havalesi yapılmayan siparişler olmak üzere herhangi bir nedenle sözleşme bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün(ler)in teslim yükümlülüğünde kurtulmuş kabul edilir.

5.   Teslimat

   5.1 Ürün, Alıcı’nın İnternet Sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş olarak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç otuz (30) gün içinde teslim edilir, savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem, salgın hastalık gibi Satıcı’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir. 

   5.2. Ürün(ler)in teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içerisinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri yukarıdaki prosedürlere uygun olarak bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içerisinde iade edecektir.

   5.3. Alıcı, otuz (30) gün içerisinde Ürün(ler)in kendisine teslim edilememesi halinde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşmenin teslim süresinin gecikmesi nedeniyle Alıcı tarafından feshi durumunda, SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde Alıcı’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödeyecektir.

   5.4. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve 6502 sayılı Kanunu’nun 55 ve 56. maddelerine uygun olarak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu ise garanti belgeleri ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği uyarınca kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

   5.5. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

   5.6. Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.   Cayma Hakkı

   6.1. Alıcı, ürünlerin kendisine veya belirlediği kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

   6.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

   (i)   Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

   (ii)   Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

   (iii)   Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim, on dört (14) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile aşağıdaki iletişim kanallarına yapılması ve ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına aykırı bir şekilde kullanılmamış olması gerekir;

Cayma bildiriminin yapılacağı;

Adres

:17 Eylül Mah. Atatürk Cad. Corner Plaza Blok No: 149 İç Kapı No: 54 Bandırma/Balıkesir

Telefon Numarası

:+90 212 890 38 37

E-posta

:[email protected]

   6.3. Ürün’ün faturası tüzel kişiye düzenlenmişse, iade eden kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir. Tüzel kişilere düzenlenen sipariş iadeleri, bu tür iade faturası olmadan tamamlanmayacaktır.

   6.4. Alıcı’nın kutuyu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte Satıcı’ya, eksik bir ürün olmadan iade etmesi gerekmektedir. Alıcı, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü Satıcı veya yetkili temsilcisine geri göndermekle yükümlüdür. İadeye ilişkin teslim İnternet Sitesi’nde belirtilen İade Şartları’nda yer alan usul ve esaslara göre belirtilen adrese belirtildiği şekilde yapılacaktır.

   6.5. Alıcı’ya atfedilebilecek herhangi bir nedenle Ürün’ün değerinde herhangi bir azalma meydana gelmesi halinde veya Ürün’ün iadesinin imkânsızlaşması halinde Alıcı, kusuru oranında Satıcı’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

   6.6. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. 

7.   Şikayetler Ve Yetkili Mahkeme

7.1. Alıcı, Ürün ile ilgili şikayetlerini Satıcı’nın aşağıdaki yazılı iletişim kanalları ile Satıcı’ya bildirebilir.

Çağrı Merkezi : +90 212 890 38 37
E-posta : [email protected]

7.2. Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.   Yürürlülük

İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir şey arayın ve enter'a basın